Campagnes

Campagnes voeren we om de beeldvorming of het gedrag van mensen bij te sturen.
Link Inc tekent telkens een (campagne)strategie uit met krachtige boodschappen in een fijnmazig, doelgroepgericht aanbod.
Campagnes brengen mensen in beweging. Ze zijn nooit vrijblijvend.