Social Marketing

Social marketing is een cruciaal beleidsinstrument voor elke organisatie die maatschappelijke impact nastreeft. Het is een discipline die helpt om dienstverlening effectief uit te bouwen en om groepen van mensen gericht te informeren en te engageren. Social marketing draagt wezenlijk bij tot het bevorderen van actief burgerschap. Zo komt het tegemoet aan de behoeften van de meeste klanten van Link Inc.