Campagnes

Onder campagnes verstaan wij het in beweging brengen van mensen, zodat ze hun beeldvorming en/of gedrag bijsturen. Een ambitieuze doelstelling, daar zijn we ons van bewust. In de meeste gevallen is het heel lastig om in dialoog te treden met mensen die denken dat ze geen boodschap hebben aan de overtuiging van de initiatiefnemer. Mensen herzien hun mening enkel als ze dat zelf terecht en de moeite vinden. Het komt er dus op aan hen te raken.

Contentmanagement

Contentmanagement is tegenwoordig een hot item. Een nieuwe vorm, die in se niet verschilt van andere, meer klassieke communicatie. Het draait nog steeds om inhoud en de juiste toonzetting. Je lezer of kijker zo aanspreken zodat hij of zij ingaat op het aanbod of de vraag. Ook hier gaat het om je inleven in de doelgroep, het voortdurend verfijnen en scherpstellen van de content, en feeling houden met het medium.

Educatieve werkvormen

Link Inc is ook al lang thuis in educatieve werkvormen. De nieuwsgierigheid van kinderen, jongeren en volwassenen wekken met de juiste argumenten en vorm, hen meenemen in het verhaal, oprecht informeren en aanmoedigen tot het gewenste gedrag. Educatie is een doorgedreven vorm van communicatie. Weten hoe mensen leren en evolueren in denken en doen en daar het educatief materiaal op afstemmen.

Strategisch advies

Liggen missie en visie in één lijn met je communicatiestrategie? Link Inc onderzoekt graag mee het draagvlak in samenspraak met iedereen in je organisatie. Daarnaast kunnen we extern gaan luisteren hoe men naar je kijkt, zodat je je sterker kan positioneren bij de juiste doelgroepen.
Op basis van die eigen kracht, mogelijkheden en beperkingen boetseren we een strategisch communicatieplan dat klopt. Het waardevolle dat jij naar buiten wil brengen, getoetst aan wat gangbaar is of ontbreekt binnen de omgeving waarin jij met je aanbod aan de slag wil.
Kortom: je kan bij ons terecht voor een nieuwe of aangepaste identiteit (corporate identity), een omgevingsanalyse, een stakeholdermap en/of een audit van je communicatiemix gekaderd binnen de principes van het communicatieproces.