Campagnes

Onder campagnes verstaan wij het in beweging brengen van mensen, zodat ze hun beeldvorming en/of gedrag bijsturen. Een ambitieuze doelstelling, daar zijn we ons van bewust. In de meeste gevallen is het heel lastig om in dialoog te treden met mensen die denken dat ze geen boodschap hebben aan de overtuiging van de initiatiefnemer. Mensen herzien hun mening enkel als ze dat zelf terecht en de moeite vinden. Het komt er dus op aan hen te raken.