Communicatieonderzoek

Effectieve communicatie impliceert scherpe keuzes. Daarom gaat aan een communicatiestrategie vaak onderzoek vooraf. Uiteraard geen doel op zich maar een stevig fundament om verder op te bouwen.
Een greep. Een stakeholderanalyse peilt naar de manier waarop doelgroepen het aanbod al dan niet kennen en waarderen. Een doorlichting neemt interne processen onder de loep. Een communicatieaudit ontleedt de kwaliteit van de communicatiemix.