Public Relations

Link Inc heeft veel deskundigheid opgebouwd in de begeleiding van social-profitorganisaties. Om het draagvlak te versterken en de dialoog op gang te brengen tussen organisaties en hun omgeving, brengen we een breed arsenaal aan pr-instrumenten in stelling. Met aandacht voor relaties met media, overheden, relevante partners binnen het middenveld en de ruime samenleving.
Want hoe luidde het ook alweer?
‘Een goede naam komt te voet en gaat te paard.’

Praktijkvoorbeelden